SEILFLYSEKSJONEN - INSTRUKTØR KL 1
 Laupsa John Eirik
 Øksenholt Steinar
 Kavli Tore
 Tangen Jostein
 Gjengedal Hans
 Pedersen Ingar F.
 Roland Egil
 Bjørø Jo-Inge
 Eltvik Terje Rønning
 Staveland Torleif Kristian
 Klette Nils
 Holden Olav
 Nielsen Thomas
 Gangsås Håvard