SEILFLYSEKSJONEN - INSTRUKTØR KL 1
 Øksenholt Steinar
 Laupsa John Eirik
 Gangsås Håvard
 Kavli Tore
 Tangen Jostein
 Gjengedal Hans
 Pedersen Ingar
 Roland Egil
 Bjørø Jo Inge
 Eltvik Terje Rønning
 Staveland Torleif Kristian
 Klette Nils
 Holden Olav
 Nielsen Thomas